ŠD Černelavci, novo leto naj vam srečo razkrije v očeh, ker v njih najlepše sije njhen nasmeh.