Svet za invalide pri Mestni občini Murska Sobota je na seji 29. septembra sprejel sklep...

Poziv Sveta za invalide

Svet za invalide pri Mestni občini Murska Sobota je na seji 29. septembra sprejel sklep, da se v okviru Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti preveri dostopnost za invalide:

  • dostopnost do javnih stavb,
  • dostopnost v prometu ter
  • dostopnost do javnih in drugih površin.

Da bi ugotovili, kakšne so potrebe po dostopnosti, vas prosimo, da nas opozorite na pomanjkljivosti, ki onemogočajo dostop do javnih stavb, na signalizacijo za slepe in slabovidne, indukcijske zanke za gluhe in naglušne in podobno.

Prosimo vas, da nam opažanja in predloge sporočite na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota – Svet za invalide, ali po e-pošti damjan.anzelj@murska-sobota.si

Hvala za sodelovanje,
Branko Gornjec,
predsednik Sveta za invalide pri Mestni občini Murska Sobota